ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΑΝΟΙΧΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

 
TΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ:  
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 4399/2016
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ:  
από 50.000€-...... 
ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ:  

ως 16/12/2019 καθεστώς ενίσχυσης Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων

ως 13/12/2019 καθεστώς ενίσχυσης Μηχανολογικού Εξοπλισμού

ως 29/11/2019 καθεστώς ενίσχυσης Γενικής Επιχειρηματικότητας

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ  ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ:  
ως 36 μήνες από την έγκριση
ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ: 
10%-55% ανάλογα τον τόπο υλοποίησης και το μέγεθος 
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
mindev neo
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ:  
ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ  
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ:  
20.000€-200.000 
ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ:  
από 20/2/2019 (ΝΕΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ) και μέχρι την εξάντληση των κονδυλίων  
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ  ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ:  
ως 24 μήνες από την έγκριση
ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ: 
50%-65% ανάλογα την εξαγωγική επίδοση της επιχείρησης 
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ESPA ERGALEIOTHIKH PME
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 
Δεν υπάρχουν αναμενόμενα προγράμματα. 

Social-Share

TOP