ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 4399/2016: ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ Γ' ΚΥΚΛΟΣ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ:              50.000 €- .......... (ανάλογα το μέγεθος και τη νομική μορφή της επιχείρησης)  

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ:                            ως 29/3/2019 Γενική επιχειρηματικότητα       

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ:     ως 3 έτη από την έκδοση της εγκριτικής απόφασης

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ:                           ως 55% (ανάλογα τον τόπο υλοποίησης και το μέγεθος της επιχείρησης)

mindev neo

 

 


 

loading...
 
 

 

 

 

Social-Share

TOP