ΝΑ ΑΝΟΙΞΩ ΕΠΙΧΕΙΡΙΣΗ

ΑΝΟΙΧΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

TΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ:  
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 4399/2016
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ:  
από 50.000€-...... 
ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ:  

ως 16/12/2019 καθεστώς ενίσχυσης Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων

ως 13/12/2019 καθεστώς ενίσχυσης Μηχανολογικού Εξοπλισμού

ως 29/11/2019 καθεστώς ενίσχυσης Γενικής Επιχειρηματικότητας 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ  ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ:  
ως 36 μήνες από την έγκριση
ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ: 
10%-55% ανάλογα τον τόπο υλοποίησης και το μέγεθος 
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
mindev neo
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
Δεν υπάρχουν ανανεμόνενα προγράμματα.
 

Social-Share

TOP