ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ ΝΕΑ

Μελέτες, άρθρα, δημοσιεύσεις, κλπ.

ESPA ERGALEIOTHIKH PME

Ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης η μετάθεση της ημερομηνίας έναρξης υποβολής αιτήσεων στο πρόγραμμα "Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων" του "ΕΠ. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία"-ΕΠΑΝΕΚ του ΕΣΠΑ 2014-2020 στις 20/2/2019 και μέχρι την εξάντληση των κονδυλίων.   

ESPA ERGALEIOTHIKH ESTIASH EKPAIDEYSH LIANIKO

Ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης το πρόγραμμα "Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας Εστίαση-Εμπόριο-Εκπαίδευση" του "ΕΠ. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία"-ΕΠΑΝΕΚ του ΕΣΠΑ 2014-2020 με διάστημα υποβολής αιτήσεων 6/2-19/42019.    

ESPA ERGALEIOTHIKH ESTIASH EKPAIDEYSH LIANIKO

Ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης η μετάθεση του διαστήματος υποβολής αιτήσεων στο πρόγραμμα "Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας Εστίαση-Εμπόριο-Εκπαίδευση" του "ΕΠ. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία"-ΕΠΑΝΕΚ του ΕΣΠΑ 2014-2020 την περίοδο 27/2-9/5/019.    

ESPA ERGALEIOTHIKH PME

Ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης το πρόγραμμα "Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων" του "ΕΠ. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία"-ΕΠΑΝΕΚ του ΕΣΠΑ 2014-2020 με έναρξη υποβολής αιτήσεων απο τις 6/2/2019 και μέχρι την εξάντληση των κονδυλίων.   

Social-Share

TOP