ΑΓΡΟΤΙΚΑ

ΑΝΟΙΧΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 

 
TΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ:  
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 4399/2016, Γ΄ ΚΥΚΛΟΣ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ:  
από 50.000€-...... 
ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ:  
ως 29/3/2019 Γενική Επιχειρηματικότητα 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ  ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ:  
ως 36 μήνες από την έγκριση
ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ: 
10%-55% ανάλογα τον τόπο υλοποίησης και το μέγεθος 
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
mindev neo
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Δεν υπάρχουν αναμενόμενα προγράμματα

Social-Share

TOP